Jūsų požiūris į skirtingas religijas

Paklausė anonimas Liepos 30, 2015 Tema: Religija
Laba diena,
norėjau sužinoti Jūsų požiūrį į skirtingas religijas. Ar galima teigti, jog krikščionys, musulmonai, budistai ir kitų religijų tikintieji tiki į tą patį Dievą, tik kitaip jį vadina ir garbina? Ar skirtingos religijos visgi yra tikėjimas į skirtingus dalykus/Dievus?
Dėkoju už atsakymą.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 8, 2015
Dievas yra vienas vienintelis, skiriasi tik žmonių supratimas apie jį. Joks žmogus nei religinė sistema negali pilnai suvokti Dievo, tas ir nėra būtina, pakanka suvokti savo žmogiškąją prigimtį, gyvenimo tikslą ir kelią, kaip išlikti su Dievu.

Dievas apie save kalba per Visatą, gyvą ir negyvą, dvasinę ir kūnišką kūriniją, kiek tai suvokiama protu, o taip pat tiesiogiai, kas vadinama Apreiškimu. Žmonės mato ir girdi, tačiau suvokia nevienodai: pagal tai, ką mato per savo išsilavinimo ir kultūros prizmę ir pagal tai, ką pajėgia priimti ir pripažinti kaip tiesą. Pagal tai susiformuoja tikėjimai ir gyvenimo pagal juos sistemos - religijos.

Todėl kiekvieną religiją reikia gerbti, kaip žmonių įsitikinimo laisvę bei kaip pastangas, nors ir netobulai, pažinti Dievą ir eiti jo mokymo keliais. Tačiau religijos nelygiavertės, o kilniausios yra tos, kurios lenkia siekti aukščiausių idealų, kilniausio žmogiškumo. Tokia yra Katalikų religija, mokanti sekti kilnaus ir pasiaukojančio Kristaus pavyzdžiu bei turinti veiksmingų priemonių tam įvykdyti.

Blogiausias pasirinkimas - pačiam save suvokti "aukščiau visų religijų" ir pasirinkti iš kiekvienos tai, kas atrodo labiausiai priimtina. Tai tolygu pačiam save pripažinti Dievu ir pačiam sau teikti teisumą bei išganymą.
Užduoti Klausimą

Temos


...