Privatumas


Duomenų rinkimas
Šiuo tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami asmens duomenų. Asmens informacijos pateikimas nėra sąlyga naudotis šiuo tinklalapiu, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi atsakymo pranešimui suteikti, Jums paprašius. Naudojantis tinklalapiu, Jūsų duomenys gali būti išsaugomi įvairiais saugumo tikslais. Tokie duomenys gali būti Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, tinklalapio, iš kurio prisijungėte, pavadinimas, tinklalapių, kuriuose lankotės iš mūsų tinklalapio, pavadinimai ir Jūsų IP adresas. Naudojantis šiais duomenimis galbūt galima Jus identifikuoti, bet mes to nedarome. Retkarčiais naudojame duomenis statistikos tikslais, tačiau visada išsaugome pavienių vartotojų anonimiškumą, todėl asmuo negali būti identifikuojamas.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
Mes renkame Jūsų asmens duomenis registracijos metu, kai pildote formas ar rašote elektroninius laiškus, teikiate klausimus ir pan. ir informaciją teikiate savo pasirinkimu.
Duomenų bazė ir jos turinys lieka klauskkunigo.lt ir duomenų tvarkymo įrenginiuose ar tarnybinėse stotyse, kurios veikia mūsų vardu ir yra mums atskaitingos. Nei mes, nei mūsų atstovai neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenins naudoti kokia nors forma, nebent gavę Jūsų sutikimą ar privalėdami tai daryti pagal įstatymus.
Mes kontroliuojame Jūsų atskleidžiamus asmens duomenis ir esame už juos atsakingi. Kai kurie duomenys gali būti saugomi ar apdorojami kompiuteriais, priklausančiais kitai jurisdikcijai, pvz., Jungtinių Valstijų, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų šalies įstatymų. Tokiais atvejais užtikriname reikiamas priemones, kad kitos jurisdikcijos duomenų tvarkytojas užtikrintų ne mažesnę apsaugą, negu yra Jūsų šalyje.

Naudojimo tikslas
Mūsų renkami duomenys naudojami tik tam, kad galėtume pateikti Jums prašomas paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Jūs davėte susitikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

Prieigos ir taisymo teisė
Jei esate registruotas vartotojas, Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, saugomus mūsų sistemoje, ir taisyti juos, jeigu manote, kad duomenys pasenę arba neteisingi.

Teisė atšaukti sutikimą
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis ateityje. Ir šiuo atveju adresu parašykite žinutę https://klauskkunigo.lt/atsiliepimas

Duomenų saugojimas
Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek reikia Jūsų užsakytai paslaugai suteikti, arba visą laikotarpį, kuriam davėte sutikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip (pvz., nagrinėjant bylą teisme).

Slapukų naudojimas
Šioje svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, per naršyklę išsaugomi jūsų standžiajame diske. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje (atsižvelgiant į slapuko naudojimo trukmę).
Naudojame dviejų kategorijų slapukus: 1) slapukus, kurių reikia techniniams tikslams, be kurių veiktų ne visos mūsų svetainės funkcijos; 2) pasirenkamus slapukus.
Techniniams tikslams reikalingi slapukai
Slapuko (-ų) pavadinimas Laikymo trukmė Tikslas ir turinys PHPSESSID 1 valanda PHP sesijos identifikatorius, nustatomas kai naudojamas PHP session() metodas
Pasirenkami slapukai
Slapuko (-ų) pavadinimas Tikslas ir turinys Sutikimas Google Analytics Žiniatinklio analizė Šie slapukai leidžia mums analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine – jūsų įrenginiui priskiriamas unikalus ir atsitiktinai sugeneruotas ID, kuris leidžia mums atpažinti jūsų įrenginį, kai apsilankysite kitą kartą Laikymo trukmė: 6 mėnesiai Teikėjas: Google, Inc.
Pasirenkamų slapukų nenaudosime negavę jūsų išankstinio sutikimo. Kai pirmą kartą įeisite į mūsų svetainę, joje pasirodys reklamjuostė, kurioje bus prašoma duoti sutikimą naudoti pasirenkamus slapukus. Jei duosite sutikimą, jūsų kompiuteryje nustatysime slapuką, ir tuo laikotarpiu, kol bus laikomas šis slapukas, reklamjuostė jums nebebus rodoma. Po šio laikotarpio, arba jei patys panaikinsite slapuką, reklamjuostė bus parodyta dar kartą, kai apsilankysite mūsų svetainėje, ir vėl būsite paprašyti duoti sutikimą.
Atšaukti savo sutikimą naudoti pasirenkamus slapukus galite bet kuriuo metu, pakeisdami atitinkamą parinktį pirmiau pateiktoje lentelėje. Be abejo, mūsų svetaine galite naudotis visiškai be slapukų (įskaitant slapukus techniniams tikslams). Savo naršyklėje galite bet kada apriboti ar išjungti slapukų naudojimą. Tačiau dėl to gali būti neigiamai paveiktos mūsų svetainės funkcijos ir patogumas naudotojams.

Žiniatinklio analizė
Mūsų svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, sukurta „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“).
Atsižvelgiant į jūsų išankstinį sutikimą, „Google“ mūsų vardu analizuos, kaip naudojatės mūsų svetaine. Šiam tikslui be kitų slapukų naudojame pirmiau pateiktoje lentelėje išsamiau aprašytus slapukus. „Google“ surinkta informacija, susijusi su jūsų naudojimusi mūsų svetaine (t. y. nukreipęs universalusis adresas, mūsų svetainės puslapiai, kuriuose lankėtės, jūsų naršyklės tipas, jūsų kalbos nuostatos, jūsų operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba), bus perduodama į „Google“ serverį JAV, kur bus laikoma ir analizuojama; tuomet mums anonimizuota forma bus pateikiami atitinkami rezultatai. Per šį procesą jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo svetainėje aktyvinome IP anonimizavimo funkciją, kurią teikia „Google“, kad jūsų IP adreso paskutiniai 8 skaitmenys (tipas IPv4) arba paskutiniai 80 bitų (tipas IPv6) būtų panaikinami. Be to, „Google“ yra sertifikuota pagal ES–JAV privatumo skydą, užtikrinantį pakankamą duomenų apsaugos lygį, „Google“ tvarkant duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Savo sutikimą naudoti žiniatinklio analizę galite atšaukti bet kuriuo metu – arba atsisiųsdami ir įdiegdami „Google“ siūlomą naršyklės papildinį, arba nurodydami savo nuomonę pirmiau pateiktoje lentelėje, kurioje galima nustatyti atsisakymo slapuką. Pasirinkus bet kurią parinktį žiniatinklio analizė nebebus naudojama tik tuomet, jei naudojate naršyklę, kurioje įdiegėte papildinį, arba jei nepanaikinote atsisakymo slapuko.
Išsamesnę informaciją apie „Google Analytics“ žiūrėkite „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygose, „Google Analytics“ saugumo ir privatumo principuose bei „Google“ privatumo politikoje.

Saugumas
klauskkunigo.lt naudoja technines ir organizacines atsargumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ar prieigos asmenų, neturinčių teisės juos matyti. Visi Jūsų asmens duomenys, pateikti klauskkunigo.lt, bus užšifruoti perdavimo metu, užkertant galimybes tretiesiems asmenims neleistinai jais pasinaudoti. Mūsų saugumo procedūros nuolat tikrinamos pažangiausiomis technologijomis.

Vaikai
Atsižvelgdami į tai, kaip svarbu apsaugoti vaikų privatumą, nerenkame, netvarkome ir nenaudojame savo tinklalapyje jokios informacijos apie asmenis, kurie, mūsų žiniomis, yra jaunesni nei 13 metų, be išankstinio ir patikrinto jų teisinio atstovo sutikimo. Toks teisinis atstovas turi teisę susipažinti su vaiko pateikta informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų ištrinta.

Partnerių sąrašas ir kontaktai
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ arba https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Sucuri Firewall: https://sucuri.net/privacy

...