kunigas kavinėje

Kunigai

kun. Audrius Mikitiukas kun. Audrius Mikitiukas

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo, Jonavos Šv. apaštalo Jono, BukoniųŠšv. Arkangelo Mykolo ir Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebonas, Jonavos dekanato dekanas. Gimiau 1978.08.10 d., 1996 m. įstojau į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 2002m. sausio 11 d. buvau pašventintas diakono tarnystei ir tais pačiais metais lapkričio 9 d. priėmiau kunigystės sakramentą, kurį suteikė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.
Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vikaras
kun. Gintaras Blužas OFS Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas OFS

Gimė 1978 m. lapkričio 23 d. Šiluvoje (Raseinių r.). 1997 m. baigė Šiluvos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 2003 m. birželio 28 d. pašventintas diakonu ir paskirtas į Kauno Arkikatedrą Baziliką. 2004 m. balandžio 24 d. pašventintas kunigu ir paskirtas į Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapiją vikaru. 2005 m. rugsėjį atleistas iš Kauno šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru. 2005 m. lapkričio 5 d. įstojo į Pasauliečių Pranciškonų Ordiną (OFS). 2006 m. rugpjūčio pabaigoje atleistas iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaro parapijos pareigų ir paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru. Tais pačiais metais pradėjo teologijos su bažnytinės teisės pakraipa magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2007 06 28 Upninkų šv. arkangelo Mykolo parapijos (Jonavos r.) administratorius bei Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras. 2009 m. atleistas iš Upninkų šv. arkang. Mykolo parapijos administratoriaus pareigų. 2009 04 16 paskirtas Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapelionu. Tais pačiais metais paskirtas Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos nariu.
kun. Antanas Blužas OFM kun. Antanas Blužas OFM

Kunigas Pranciškonas
kun. Rimantas Rimkus kun. Rimantas Rimkus
kun. Juozas Fakėjavas kun. Juozas Fakėjavas

Gimimo data 1976 m. kovo 24 Kaune. Baigęs mokyklą 1996 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Vytauto Didžiojo Universitetą.
2001 m. baigė VDU Teologijos fakultetą ir įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Tais pačiais metais gruodžio 8 d. buvo įšventintas kunigu..
2001 – 2003 m. vikaravo Marijampolės šv. Vincento parapijoje..
2003 – 2007 m. klebonavo Šventežerio Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje ir buvo paskirtas atsakingu už Lazdijų dekanato jaunimo pastoraciją..
2008 m. vasario 26 d. paskirtas Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu ir Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro bendradarbiu.
kun. Mindaugas Malinauskas SJ kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Mindaugas gimė 1977 metų gruodžio 23 d. Kaune, Aleksote. Gyveno ir augo daugiavaikėje šeimoje. Lankė Aleksoto vaikų lopšelį-darželį ir Kauno Julijanavos vidurinę mokyklą, kurioje 1993 metais baigė devynias klases. Po to staliaus specialybės mokėsi profesinio rengimo mokykloje, kurią baigė 1995 metais. Tų pačių metų rudenį Mindaugas įstojo į Telšių vyskupijos licėjų (mažąją kunigų seminariją), kuriame mokėsi trejus metus, o 1998-2001 metais studijavo Telšių bei Kauno seminarijose. 2001-2002 metais teko dirbti Kauno jėzuitų gimnazijoje, kurioje artimiau pažino jėzuitus, jų veikimo būdą ir dvasingumą. 2002 metais Mindaugas buvo priimtas į Jėzaus Draugiją ir iki 2004 metų atliko naujokyno programą Šiauliuose, po kurios sekė trejų metų teologijos studijos Insbruke, Austrijoje.
2007 m. gruodžio 1 d. buvo pašventintas diakonu.
kun. Rimas Pilypaitis kun. Rimas Pilypaitis
kun. Paulius Vaineikis kun. Paulius Vaineikis
kun. Arūnas Simonavičius kun. Arūnas Simonavičius
kun. Arūnas Jankauskis kun. Arūnas Jankauskis

Šaukėnų klebonas, Kelmės raj.

Kun. Algirdas Akelaitis kun. Algirdas Akelaitis
Kun. Šipavičius kun. Linas Šipavičius
kun. Vytautas Mazirskas kun. Vytautas Mazirskas
kun. Vytautas Brilius

Vytautas Brilius – kunigas, kanonų teisės daktaras.

kun. Kęstutis Brilius MIC

KTU PPT kapelionas. Reziduoja Marijonų kongregacijos Kauno vienuolyne.

kun. Simas Maksvytis

Kunigas teologas, visuomenininkas

kun. Miroslaw Dovda kun. Miroslaw Dovda

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos kapelionas.


Esate kunigas ir norit pasidalinti su klauskkunigo.lt lankytojais savo atsakymais? Prisijunkite prie atsakinėjančių kunigų! Užsiregistruokite ir praneškite čia apie tai.


Draugai

...