Nerekomenduojama katalikams pravoslavų cerkvės pamaldos, kodėl?

Paklausė Anonimiškai Liepos 10, 2015 Tema: Religija
Ar galėčiau prašyti detalesnio pagrindimo, kodėl nerekomenduojama katalikams dalyvauti pravoslavų cerkvės pamaldose, jei Rytų ir Vakarų Bažnyčios yra draugai? Argi negarbinamas Tas Pats Dievas ir Tas Pats Jo Sūnus šiose Bažnyčiose? Atsakymo prašyčiau atsižvelgiant į faktą, kad egzistuoja Pirmasis darbas iš Septynių gerųjų darbų sielai.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Liepos 17, 2015
Jūsų klausime glūdi ir atsakymas: Rytų (net ir katalikiškos) ir Vakarų Bažnyčios yra draugai, tačiau draugų ir šeimos narių teisės ir pareigos skiriasi. Pirmiausia reikai atlikti pareigą savo šeimoje, pav. sekmadienio šv. mišių, paskui niekas nedraudžia užsukti pas draugus. Kai dėl draugysčių šeima apleidžiama, ryšiai silpnėja ir gali net sutrūkti.
Užduoti Klausimą

Temos


...