Parekomenduokite maldų, kurios gintų nuo puolimų

Paklausė edita Balandžio 21, 2015 Tema: Egzorcizmas
Man tokia sena močiutė davė keletą krikščioniškų mantrų: 1. Jėzau, Marija, Juozapai šventas, myliu Jus, gelbėkit sielas. 2 Jėzau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk mūsų, nusidėjėlių.
Esu susidūrusi su žmonėmis, kurie daro blogą, bet nesuvokia, kad daro ir daro toliau, kaip apsėsti. Kaip sustabdyt?
Dar moku maldas: "Šv. Arkangelui Mykolui"  ir  "Kilnioji dangaus Karaliene".
Ar žinote daugiau maldų, kad būtų įmanoma užčiaupt ir stabdyt piktadarius momentaliai?
Maldas kalbu mintyse. Nesu fanatikė, tikrai. Tik buvau susidūrus su nepaaiškinamais puolimais. Dabar jau baisu kartais ir gyvent darosi, tokių dalykų patyriau.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 24, 2015
Pasitikėkite Dievu kalbėkite maldas, atlikite reguliariai išpažintį, švęskite sekmadienį. Puolimų neišvengste. Kristaus aiškiai pasakyta: "Persekiojo mane, ir jus persekios". Kitoje vietoje Jis pataria: "Melskitės už savo priešus ir persekiotojus".
Užduoti Klausimą

Temos


...