Jei Jėzus-Kristus buvo visagalis Dievas tai kodėl jam bijoti savo Dievo buvo džiaugsmas(Iz 11:2-4)?

Paklausė anonimas Rugpjūčio 19, 2011 Tema: Biblija
Iz 11,2 Viešpaties dvasia bus ant jo: dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir VIEŠPATIES BAIMĖS.
Iz 11,3 BIJOTI VIEŠPATIES JAM BUS DŽIAUGSMAS. Jis teis ne kaip akys mato ir pasmerks ne kaip ausys girdi.
Iz 11,4 Jis teisingai teis beturčius ir bešališkai krašto romiuosius. Jis ištiks žemę savo burnos lazda, nužudys nedorėlį savo pūstelėjimu.
Jn 20,17 Jėzus jai tarė: 'Neliesk manęs! Aš dar neįžengiau pas savo Tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: 'Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas SAVO DIEVĄ ir jūsų Dievą

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Rugpjūčio 31, 2011
Jei supratau klausimas apie pagarbią Viešpaties baimę -  tai nenoras iš Meilės Dievui,  jį įžeisti. Manau Jėzus turėjo tokią pagarbią Dievo baimę.
Užduoti Klausimą

Temos


...