Ką ir kurie skaičiai turi ypatingas reikšmes Biblijoje Krikščionybėje?

Paklausė anonimas Rugpjūčio 12, 2011 Tema: Visi kiti
Ką ir kurie skaičiai turi ypatingas reikšmes Biblijoje Krikščionybėje? Pavyzdžiui, ar skaičius 6666 iš tikrųjų reiškia velnio/blogio skaičių ir iš kur tai kilo? Karaliui Saliamonui kasmet buvo atgabenama aukso, kuris sverdavo 666 aukso talentus (2 Kronikų 9, 13). Kodėl toks skaičius - gal tai turi kokią kitą reikšmę?
Kokie tada skaičiai krikščionybėje yra palankūs, su kuo tai surišta ir kaip jais naudotis?

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Arūnas Rugpjūčio 12, 2011

Biblinis mąstymas nieko bendro neturi su numerologija ar magija.

Iz 2

18 Stabai pranyks tarsi nebuvę.

Ef 4

6 Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

 

Atsakė bralgis Rugsėjo 20, 2011
Sutinku su kunigu Arūnu, kad Biblijai numerologija ir magija yra absoliučiai svetimi dalykai. Tikrai svarbu suvokti, kad Biblija yra ne skaičių, o tikėjimo knyga. Jos tikslas - ne atskleisti mums kažkokius šifrus, o Išgelbėti mus iš nuodėmės ir atvesti iki Kristaus, kuris mums teikia amžinąjį gyvenimą.

Kita vertus - kai kurie skaičiai Biblijoje tikrai yra reikšmingi.

Kai kurie reiškia tobulybę (trys, septyni, dešimt, dvylika, keturiasdešimt). Kiti - netobulumą (šeši, nes trūksta vieno iki tobulumo).

Pvz. 40 reiškia "tiek kiek reikia, tiek kiek Dievas nori" - Mozė gyveno tris kartus po 40 metų - tai reiškia - tobulas amžius, jis gyveno tiek, kiek Dievas norėjo. Jėzus su mokiniais po Prisikėlimo buvo 40 dienų - tiek kiek reikėjo, tiek kiek buvo tikrai užtektina.

Įdomus skaičius - aštuoni, kuris išreiškia apstumą (septyni ir dar vienas) - pvz. Dovydas buvo aštuntas sūnus, Kristus prisikėlė pirmąją naujos savaitės (taigi - aštuntąją) dieną [todėl krikštyklos kai kur daromos aštuonkampės].

Taip - skaičiai Biblijoje kartais yra reikšmingi. Bet nevalia jų sureikšminti per daug, nes tada pradėsime galvoti, kad skaičiukai mus išgelbėjo iš nuodėmės :)))

p.s. - apie skaičių 666... Šiaip jau Saliamono istorijoje jis labai ironiškas :))) Žodžiu - tekstai apie Saliamoną yra labai dviprasmiški. Viena vertus jo karaliavimas rodomas kaip tobulumo, išminties ir apstybės laikotarpis. Tačiau tuo pat metu tekstas "prismaigstytas" užuominų apie tai, kad Saliamonas tolsta nuo Viešpaties, kad susižavėjęs savo turtais ir galia jis jau nebėra "visa širdimi prilipęs prie Viešpaties, kaip jo tėvas Dovydas".

Ir štai su tuo auksu.. Šiaip jau - pasakiškas jo kiekis! Ir kita vertus - 666 reiškia "triskart netobulas, triskart nepakankamas" :))) Ko gero šio pasakojimo autorius vėlgi ironiškai bando parodyti, kad visa ši apstybė aukso yra šnipštas, nes Saliamonas pražiopsojo kažką svarbaus... Pvz. - ar atkreipėte dėmesį, kad Saliamonas Šventyklą statė digubai trumpiau negu savo rūmus? Tai juk kažką sako apie tai kuris pastatas buvo jam brangesnis, puošnesnis ir t.t. :)
Užduoti Klausimą

Temos


...