Jeigu aš norėčiau įstoti į vienuolyną?

Paklausė anonimas Rugpjūčio 4, 2011 Tema: Visi kiti
Kokios sąlygos įstoti į vienuolius?  Ko reiktų?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Rugpjūčio 5, 2011
Pirmiausia reikėtų būti pilnamečiu ir sąmoningu kataliku: maldos gyvenimas, sekmadienio šventimas, tikėjimo tiesų pažinimas. Jei manote, kad turite pašaukimą vienuolystei, siūlyčiau nuvažiuoti pagyventi į vienuolyną, pakalbėti su vienuoliais apie jūsų širdies troškimus. Vienuolynai skiriasi pagal apaštalavimo pobūdį ir gyvenimo būdą. Lietuvoje veikia: Benediktinai, Dominikonai, Pranciškonai,Kapucinai, Jėzuitai, Tiberiados broliai, bet svarbiausia nebijoti klausti maldoje: Viešpatie kur tu mane kvieti? Jei jaučiate troškimą pasiaukoti Dievui derėtų detaliau pasidomėti atskirų vienuolynų gyvenimo ritmu.
Užduoti Klausimą

Temos


...