Kaip suprasti pirmapradę nuodėmę?

Paklausė Šarūnas Rugpjūčio 1, 2011 Tema: Nuodėmė
Adomui ir Ievai buvo uždrausta valgyti nuo gyvybės medžio ir jie buvo ištremti. Tai Dievas gal tai darė iš meilės, kad žmonės nenusidėtų amžinajame gyvenime, kaip kad puolę angelai? Nes dabar tas amžinasis gyvenimas mums yra suteiktas per Jėzų Kristų, o ne kaip medis su vaisiais, kuriuos kada nori gali nusiskinti...
Manau dar čia sąsajų yra ir su nuodėme po prisikėlimo. Net jei ir nupultume, Jėzus amžiais atlygino ir atlygina savo auka mūsų nuodėmes čia ir amžinybėje. Reikia gal tik besąlygiško pasitikėjimo, atsakomybės už savo veiksmus, meilės ir supratingumo, kad tobulėtume ir nesurūgtume kaip stovintis vanduo nuodėmėje...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Rugpjūčio 31, 2011

"Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." (Jn 3,16)

Yra sąlyga amžinojo gyvenimo įsigijimui - tikėjimas, t.y. ne tik tikėjimas, kad Dievas yra, bet įsišaknijimas, gyvenimas, vykdant Dievo valią, kasdien Jam sakant "Taip". Gyvendami Dievo garbei, kasdien Jam tarnaudami (ši pozicija priešinga šėtoniškajam "netarnausiu"), sakydami "taip" Jo valiai (ta pozicija yra priešinga pirmųjų Tėvų "ne" Dievo valiai) mes maitinamės gyvybės medžio (kryžiaus medžio) vaisiumi (Kristaus Kūnu).

Jėzus jiems kalbėjo:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno

ir negersite jo kraujo,

neturėsite savyje gyvybės!

54 Kas valgo mano kūną

ir geria mano kraują,

tas turi amžinąjį gyvenimą,

ir aš jį prikelsiu

paskutiniąją dieną.

55 Mano kūnas tikrai yra valgis,

ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.

56 Kas valgo mano kūną

ir geria mano kraują,

tas pasilieka manyje, ir aš jame.

57 Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas

ir aš gyvenu per Tėvą,

taip ir tas, kuris mane valgo,

gyvens per mane.

58 Štai duona,

nužengusi iš dangaus!

Ji ne tokia,

kokią protėviai valgė ir mirė.

Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6,53-58)

 

Protėviai - ne tik izraelitai, valgę duoną iš daungaus (maną), bet pirmieji Tėvai, valgę gėrio ir pikto pažinimo medžio vaisių ir mirę... Kristaus Kūnas yra gyvybės-kryžiaus medžio vaisius. Ir mes jį galim valgyt turėdami tikėjimo klusnumą

Užduoti Klausimą

Temos


...