Komunijos forma Lietuvoje ir kitur

Paklausė mz Liepos 29, 2011 Tema: Komunija
Lietuvos bažnyčiose Komunija dažniausiai teikiama tik Kristaus Kūno (duonos) forma (vienintelė mano sutikta išimtis - Kauno "Vytautinė"). Tačiau kiek tenka dalyvauti mišiose svetur, beveik visada priimantys Komuniją gauna abiejomis formomis (duona ir vynu).

Žinau, kad gavimas viena forma yra visiškai pakankamas, tačiau kodėl nutolta nuo tradicijos? Pagaliau Jn 6, 54-56 šitai yra aiškiai ir nedviprasmiškai aprašyta.

Kas nustato tokią Komunijos teikimo tvarką? Ar bet kurios parapijos kunigas gali nustatyti formą savo nuožiūra?

Atsakymų: 1

Atsakė kun.M.Malinauskas SJ Liepos 29, 2011
Šis klausimas buvo Bažnyčios oficialiai Bažnyčios susirnkimuose išaiškintas ir net kai kurie pasmerkti mokymai, teigiantys, kad neužtenka pilnam Kristui priimti vienos formos Komunijos. Taigi pilnai užtenka ir Bažnyčia tai patvirtina, vieno pavidalo  Komunijos priėmimo daugeliui. tačiau Gražu ir prasminga nors kartą gyvenime priimti abiejais pavidalais, bet ne dėl efekto vaikymosi, bet dėl gilesnės meilės Kristui, esančio Duonos ir vyno pavidalais. Dėl praktiškumo didesnėse bendruomenės net gi nepatartina taip dalinti komuniją.
Užduoti Klausimą

Temos


...