Kodėl Katalikų Bažnyčioje dvasininkai vadinami "tėvais", nors tai prieštarauja Biblijai?

Paklausė mz Liepos 28, 2011 Tema: Visi kiti
Mt 23,9 randame: "Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje.". Tačiau Katalikų bažnyčioje įprasta dvasininkus vadinti tėvais. Pvz, Jungtinėje Karalystėje mišių pradžioje kunigas atėjęs pasisveikina, o parapijonys unisonu jam atsako "Good morning, Father". Kodėl?

Atsakymų: 1

Atsakė kun.M.Malinauskas SJ Liepos 28, 2011
Na JĖzus yra taip ir sakęs, norėdamas, kad nė vienas neužstotų savo titulais vienintelio dangiškojo visų Tėvo.

Tačiau vadinti tėvu dvasininkus nėra visai neteisinga.

Paulius sako: paskelbdamas jums evangeliją tapau jūsų tėvas 1 Kor 4, 15

Taigi dvasininkai, ir ne tik, skelbdami Evangeliją, "gimdo" dvasinius vaikus Kristui....

Tik neriekėtų per daug įsijausti :)
Užduoti Klausimą

Temos


...