Kiek sunki nuodėmė yra nenugalima masturbacija, po patirtos vaikystėje ilgalaikės prievartos?.

Paklausė Nebesikeičianti Kovo 21, 2014 Tema: Lytiškumas
Klausimą kaip ir išsakiau.Ilgai su tuo kovoju, visada jaučiu didelę kaltę, bet ir negaliu nustoti su savimi taip elgtis.Ilga laiką,apie 3m. kai nusidedu einu susitaikymo sakramento, šiuo metu jaučiuosi nusivylusi ir pavargusi su tuo kovoti, bei atgailauti.dabar ėmiau rečiau lankytis mišiose, ankščiau vos ne kas dieną juose dalyvaudavo, dabar tolstu nuo mūsų Viešpaties JK.
Kiek padeda, kad lankausi pas psichologę, bet pačios esmės apie nenugalima ydą jai nepasakiau.per daug gėda.
Nesusivokiu ant kiek tai sunki nuodėmė ir ar tikrai kas sykį nusidėjus reikia eiti išpažinties ar užtenka atgailos akto mišių pradžioje?..

Dėkoju už atsakymą ir telaimina Jus Dievas!

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 6, 2014
Bet kokia nuodėmė dėl savo rūšies (materijos - padaryto blogio) dar nėra sunki. Kad iš tikro būtų sunki nuodėmė, reikia, kad jos padarymo metu kartu būtų 3 dalykai:

1. Materija būtų sunki (didelis blogis). Masturbacijos atveju, jei atliekama pilnai, materija sunki.

2. Pilnas proto pažinimas: žinojimas, kad tai nuodėmė, kad ji sunki.

3. Pilnas valios sutikimas: kai didelis blogis padaromas tikrai savo valia, turint realią galimybę jo išvengti.

Jeigu nuodėmės padarymo metu nors vienas iš tų trijų dalykų nėra pilnas, nuodėmė nėra sunki, ir jos atleidimą galima gauti be Sakramento, tiesiog nuoširdžiai atsiprašius Dievo šv. Mišių pradžioje ar privačiai. Aišku, einant eilinės išpažinties, tą nuodėmę reikia išpažinti, pasakant, kiek kartų atsitiko, arba kaip dažnai.

Nelabai supratau, ką reiškia "nenugalima" masturbacija, tačiau jei yra kažkokia priežastis, kuri stipriai lenkia ir įtakoja valią, tokiu atveju valios sutikimas nėra pilnas ir nuodėmė yra lengva, žinoma, jei kiekvienu atveju yra realios valios pastangos jai pasipriešinti. Visuomet kai tenka pasielgti prieš savo nuostatas, įsitikinimus, reikia išoriškai ar bent savo širdyje aiškiai išsakyti: "aš to nenoriu, su tuo nesutinku, man tai svetima ir nepriimtina".

Dera visuomet prisiminti, kad mylime ir norime mylėti Dievą, nepaisant mūsų silpnumo. Žmogus, pažeistas vienoje srityje, daugelyje kitų dalykų gali kurti gėrį, gyvenimu pagarbindamas Dievą. Jūsų paminėta silpnybė neužkerta kelio tarnauti Dievui tikėjimu, meile, išmintimi, teisingumu, kantrybe, švelnumu ir dar nesuskaičiuojama daugybe būdų. Vienos praktikuojamos dorybės visada naikina kitas ydas. Sėkmės Jums, ramybės ir Dievo palaimos.
Užduoti Klausimą

Temos


...