Nuodėmių atleidimas

Paklausė Nerijus Gruodžio 12, 2013 Tema: Išpažintis
Ar galima gauti išrišimą neinant išpažinties?
Pavyzdžiui, dalyvaujant piligriminėj kelionėj?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 28, 2014
Atgailos, arba Susitaikinimo sakramentas, dažnai vadinamas tiesiog išpažintimi, ne vien atleidžia nuodėmes, bet ir teikia sakramentinę malonę, stiprinančią žmogų doros kelyje. Sunkios nuodėmės atleidžiamos tik sakramentu, o mirties pavojuje - nuoširdžia asmenine atgaila, susieta su pasiryžimu artimiausia proga (jei bus) atlikti išpažintį. Lengvos nuodėmės atleidžiamos nuoširdžiu Dievo (jei reikia - ir žmonių) atsiprašymu asmeniškai arba apeiginiu būdu. Piligriminės kelionės proga visada tinka priimti Susitaikinimo sakramentą.
Užduoti Klausimą

Temos


...