Kas yra angelai?

Paklausė Tema: Visi kiti
Man sako, kad aš turiu gerą angelą sargą. Kas yra angelai?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Angelai yra dvasinės būtybės sukurtos Dievo. Tikėjimo išpažinime mes sakome Tikiu DIevą... <...> regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Angelai kaip tokie yra dvasios ir, kaip sako Šv. Augustinas tampa angelais kai yra siunčiami su misija arba su žinia. Angelos iš graikų kalbos reiškia pasiuntinys, kuris neša žinią. Tas, kuris perduoda Dievo žinią žmonėms. Iki Jėzaus vienintelio tarpininko tarp DIevo ir žmonių angelai atliko apreiškimo tarpininkų misiją (Pradžios knygoje Jokūbo kopėčios plg.Pr 28:12). Jėzus pasakė: "jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jn 1:51). Tai reiškia, kad Jis yra vienintelis tarpininkas ir, kad angelai tarnauja jam.

Krikščionių sampratoj angelai tarnauja bažnyčiai ir žmonėms siekiant išganymo. "Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?" Žyd 1:14.

Rekomenduoju paskaityti ir antrą skyrių iš laiško Žydams. http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Žyd_2

Br. Antans OFM
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...