Kokia Jūsų nuomonė apie pranašaujamą Pasaulio pabaigą 2012 12 21 ?

Paklausė Camelia Liepos 23, 2011 Tema: Visi kiti
Kaip kunigai žiuri į tokį pranašaujamą dalyką ?   tuo labiau, kad yra išleistos kelios knygos apie tai, pastatytas filmas maždaug nusakantis kas laukia......    ar tikrai tai gali įvykti?    

dėkoju už atsakymą. :)

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Liepos 24, 2011

Katalikai tiki Jėzaus antruoju atėjimu, Paulius sako kad ir kūrinija su ilgesiu laukia kada bus atkurti Dievo vaikai, bet kada tai įvyks nežinom nei dienos nei valandos. Tikinčiam į Jėzų nebaisi nei mirtis, o jo atėjimas džiaugsmingas, nes tai tikėjimo išsipildymas.

 

Apreiškimas pagal Joną:

Jis sako man: „Neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. 11 Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja. 12 Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. 13 Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. 14 Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. 15 O lauke lieka šunys,[i4] burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro.

Užduoti Klausimą

Temos


...