Kaip atskirti Šv. Dvasios dovaną?

Paklausė Šarūnas Liepos 22, 2011 Tema: Visi kiti
Kaip galima atskirti kas yra proto vaisius, o kas Šv. Dvasios duotas suvokimas? Nes šiaip gyvenime kyla klausimų ir suvokiu atsakymus laikas nuo laiko. O suvokus jaučiu sunkiai nupasakojamą malonų jausmą. Nežinau, gal tai tiesiog pasitenkinimas pagaliau atsakius į sau užduotą klausimą? Ar tai Šv. Dvasios veikimas? Kaip atskirt?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Liepos 22, 2011

Jums reikėtų dvasinio vadovavimo ir asmeninio pakalbio, nes kiekvienas žmogus unikalus.

Katekizmas ŠV. Dvasią atpažįsta:

688  Bažnyčia, kaip apaštalų tikėjimu gyvenanti ir jį perduodanti bendruomenė, yra toji vieta, kur mes pažįstame Šventąją Dvasią; Ją pažįstame:

— Jos įkvėptuose Raštuose;

— Tradicijoje, kurios nesenstantys liudytojai tebėra Bažnyčios tėvai;

— Bažnyčios Mokyme, kuriame Dvasia budi;

— sakramentų liturgijoje, kai per jos žodžius ir simbolius Šventoji Dvasia mus sujungia su Kristumi;

— maldoje, kurioje Ji mus užtaria;

— Bažnyčią ugdančiose charizmose ir tarnystėse;

— apaštalavimo ir misijų gyvenime;

— šventuosiuose, kuriais Dvasia apreiškia savo šventumą ir tęsia išganymo darbą.

Užduoti Klausimą

Temos


...