Kaip ir kur laidoti savižudį, pakaruoklį?

Paklausė Tema: Mirtis
GARBĖ JĖZUI KRISTUI!
Šiuo metu patekau į nepavydėtiną situaciją, vakar buvau atpažinti tėčio lavono. Pasirodo, jog jis pasikorė. Dar savaitę reikės laukti DNR tyrimo atsakymo, nes policija turi įsitikinti, jog tai tikrai mano tėtis (jo kūnas ilgą laiką buvo nerastas, sunku apsakyti, kaip jis atrodo, sunku atpažinti). Protas priešinasi, bet dukters širdis jaučia, kad tai jis, visi faktai atitinka, kraujo grupė, ūgis, bruožai, drabužiai.. Esame krikščionys katalikai. Visą dieną naršau internete, bet nepavyksta sužinoti, kaip dabar laidojami pakaruokliai? Radau informacijos tik, kaip jie buvo laidojami anuomet:
Pakaruoklio laidotuvės
Prie pakaruoklio žmonės nesiklaupdavo, nesimelsdavo, negiedodavo, nekeldavo jam šermenų. Dažniausiai laidodavo tais pačiais drabužiais, kuriais pasikorė. Žmonės neleisdavo pakaruoklių laidoti savo laukuose, o kunigai - kapinėse. Moterys į pakaruoklio laidotuves neidavo. Keliu pakaruoklio laidoti nevešdavo, kad po mirties jis nevaikščiotų tais keliais, kuriais jį vežė laidoti. Laukų savininkai išeidavo su vėzdais, pagaliais ir neleisdavo vežti pakaruoklio per savo laukus, nes jie tapsią nederlingi, ir pakaruoklis ten vaikščiosiąs. Pakaruoklio laidotuvėse žmonės krėsdavo pokštus, juokaudavo. Senovėje pakaruoklius laidodavo miške, tose vietose žmonės nekirsdavo miško savo reikalams, neuogaudavo, negrybaudavo, neriešutaudavo, bijodavo ten net koją kelti.
Bet juk dabar žmogaus miške nelaidosi. Turime trijų vietų kapą, kuriame yra palaidota tėčio mama, bet nežinau, ar galiu laidoti šalia savo mirtimi mirusio žmogaus, pakaruoklį. Ar kunigas gali melstis už jo sielą, palydėti į paskutinę kelionę?  Kaip palengvinti jo kelionę? Ar yra galimybė, kad jam už savižudybę bus atleista?
Būsiu nuoširdžiai dėkinga už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Garbė Jėzui Kristui.

Bet kuriuo atveju pirmiausia Jums Ramybės nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Savo noru pasitraukę iš gyvenimo krikščionys laidojami, aukojamos už juos Šv. Mišios, bet jų kūnai nenešami į bažnyčią (nors daugelio natūralia mirtimi mirusių žmonių kūnai dabar nenešami į bažnyčią) ir jų kūnai lydimi į kapines ir laidojami kape, tose laidotuvėse gali dalyvauti ir kunigas, nebent savižudis labai aiškiai viešai gyvas būdamas išreiškė savo valią, jog jis nenorėtų, jog jo laidotuvėse būtų kunigas. Tačiau tokiu atveju kunigas vistiek gali aukoti Šv. Mišias, o pačiose laidotuvėse nedalyvauti. Jei savižudis būtų nekrikštytas, tai jokios maldos ir apeigos už tokį žmogų nevyksta, nes jis tieog nebuvo krikščionis.

Jei pasitvirtins, kad mirusysis yra Jūsų tėtė, tuomet eikite pas parapijos ar bažnyčios, kurioje lankotės kunigą susitarti dėl Šv. Mišių ir apiegų laidotuvių namuose ir kapinėse. Tai, ką radote internete jau tikrai taip nesu girdėjęs, kad būtų. Net ir Bažnyčios mokymas kviečia maldai už tokiu budu išėjusius krikščionis.  Tikiuosi tikrai pavyks dėl visko susitarti.

Ramybės Jums.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...