50 metų po mirties.

Paklausė Tema: Mirtis
ar gali buti jog zmogus jau miręs 50 metų ir mes uz ji aukojam mišių auką, bet jis jau gal seniai dangaus karalystej. Ar gali buti taip, kad jis tas maldas siunčia mums.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Katekizmas apie Šv. Mišias

1324  Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė“146. „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis.“147

1325  „Eucharistija gerai išreiškia ir nuostabiai ugdo bendravimą su Dievu ir Dievo tautos vienybę, o tai padaro Bažnyčią tuo, kas ji iš tiesų yra. Eucharistija yra Dievo veikimo, kuriuo Jis Kristuje pašventina pasaulį, viršūnė; taip pat joje žmonės teikia Šventojoje Dvasioje didžiausią garbę Kristui, o su Juo ir Tėvui.“148

1326  Pagaliau, švęsdami Eucharistiją, mes jau dabar jungiamės su dangaus liturgija ir iš anksto ragaujame amžinojo gyvenimo, kuriame Dievas bus „viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).

1327  Trumpai tariant, Eucharistija yra mūsų tikėjimo santrauka ir visuma: „Mūsų mąstysena derinasi su Eucharistija, o Eucharistija vėlgi sutvirtina mūsų mąstyseną.“149

 

Tad dalyvaudami Šv. Mišiose ir priimdami Šv. Komuniją ne tik jungiamės Dievo garbinime su mirusiais, bet ir save pašventiname.

O kas pateks į Dangų ne mums spręsti, mažų mažiausiai reikia palaukti iki paskutinio teismo dienos:)

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...