Ar gali krikštyti vaiką reformatas ir katalikas sudarę reformatų santuoką?

Paklausė Tema: Krikštas
Sveiki,
Iškilo problema - norime pakrikštyti sūnų. Krikšto tėveliais turėjo būti vyro brolis su žmona. Tačiau nuėjus pas kunigą iškilo problema. Būsimas krikšto tėtis, katalikas, vedęs reformatę ir santuoką sudaręs reformatų bažnyčioje. Kunigas sako, kad jie negali pakrikštyti mūsų sūnaus. Visi labai norime, kad jie būtų krikšto tėvais.
Puslapyje http://www.ref.lt radau štai tokius žodžius: "Evangelikai reformatai išpažįsta, jog Krikštas yra regimas ir šventas ženklas (sakramentas) Dievo Sandoros su jo tauta. Taigi, bendras visiems krikščionims ir jis liudija ne priėmimą į kurią nors konfesiją, bet į visuotinę Kristaus bažnyčią. Todėl, krikšto tėvais turi būti krikščionys ir tikintys žmonės." Ar tai reiškia, kad vis dėl to būtų įmanomas toks krikštas? Ir kaip tai aptarti su parapijos kunigu?
Ačiū už atsakymą

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Ne katalikas negali būti krikštatėviu ar krikštamote, bet gali būti krikšto liudininku. Dėl labai paprastos priežasties. Teisingai yra pasakyta Jūsų pacituotame tekste, kad per krikštą tampame visuotinės Kristaus Bažnyčios nariais. Bet vistiek išlieka tam tikri doktrininiai klausimai, kaip antai, popiežiaus primatas, Marijos ir šventųjų gerbimas, malda už mirusiuosius, Kristaus Kuno pasilikimas duonoje po Mišių. Mums, katalikams, tai svarbu, o reformatai to neslilaiko. Taigi jie nėra pasirengę perduoti Jūsų vaikui katalikišką auklybą. Krikštui pakanka ir vieno krikštatėvio, taigi vyro brolis gali būti krikštatėviu, o jo žmona krikšto liudininke. Bet ir vėl, net jei jie ir reformatų bažnyčioje yra susituoke svarbu žinoti ar jie yra praktikuojantys reformatai. Ar tikrai Jų tikėjimas yra gyvas.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...