Laba diena, noreciau suzinoti ar gali vaikas tureti 2 kriksto mamas ir 1 kriksto teti? ar galima taip krikstyt? aciu uz atsakyma

Paklausė Tema: Krikštas
Laba diena, noreciau suzinoti ar gali vaikas tureti 2 kriksto mamas ir 1 kriksto teti? ar galima taip krikstyt? aciu uz atsakyma

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Labadiena ir Jums. Jau ne kartą esame atsakę į klausimą apie krikštatėvius. Bet yra geras lotyniškas posakis, kad "repetitio est mater studiorum" - "pakartojimas visų mokslų motina" :)

Kiek krikštatėvių gali turėti ir kas jais gali būti nurodo Bažnyčios kanonų teisės kodeksas. Šiuos kanonus prašome pasiskaitykite.

Atkreipkite dėmesį, kad krištatėvis ar krikštamotė gali būti ir vienas asmuo. O jau dvi krikštamotės plius vienas krištatėvis, tai čia ne logiška. Būna tik vienas tetis ir viena mama šeimoje, nežiūrint to, kad buvo kokios nors skirybos ar mirė vienas iš tėvų ir atsiranda pamotė ar patėvis. Taigi gero skaitymo ir suvokimo. Nebus sunku suprasti. :)

 

"Kan. 872 – Krikštijamajam, kiek tai yra įmanoma, yra parenkamas krikštatėvis. Jo pareiga yra suaugusį krikštijamąjį įvesti į krikščioniškojo gyvenimo paslaptis, o jei tai kūdikis, tai kartu su tėvais nešti jį krikštui, o taip pat pagelbėti, kad kriktytasis gyventų krikštui atitinkantį krikščionišką gyvenimą ir ištikimai vykdytų su šiuo gyvenimu susijusias pareigas.
 
 
Kan. 873 – Krikštui gali būti paimta vienas krikštatėvis ar viena krikštamotė, arba abu kartu.
 
Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:
 
1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;
 
2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;
 
3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;
 
4. Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;
 
5. Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.
 
§2. Nekatalikų Bažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krištatėviu kataliku."
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...