Kriksto tevu pasirinkimas

Paklausė Tema: Krikštas
Laba diena,norejau pasiteirauti ar gali buti kriksto-tevais mano vyro pussesere ir jos brolis?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Gali, jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

 

 
Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:
 
1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;
 
2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;
 
3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;
 
4. Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;
 
5. Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.
 
§2. Nekatalikų Bažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krištatėviu kataliku."
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...