Kodėl tiek daug veidmainių kunigų?

Paklausė Tema: Bažnyčia
Mane kankina nepasitikėjimas Bažnyčia po to, kai kaimynystėje įsikūrė klebonas, pastatė savo moteriai namą, susilaukė gražių vaikų,  bet toliau tarnauja kitame  mieste. Pradžioje labai pykau,  norėjau ieškoti teisybės, pasakyti į akis, kad savo klasta jis griauna Bažnyčią ir pan, bet griežtai stabdė artimieji, ypač vyras -juk su kaimynu pyktis negalima. Dabar lankosi kiti kunigai,  net ir tie, kuriuos žinau nuo vaikystės. Kai pamačiau tą kunigą, pas kurį einu išpažinties, labai verkiau,  nerandu ramybės, nes atrodo, kad viskas tik teatras, viskas tik apgaulė. Ar tikintieji yra tik patiklūs kvailiai? Tiek mažai beliko praktikuojančių katalikų, bet savo elgesiu kunigija ir tuos nustums į namus Marijos radijo teklausyti...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Visada galima informuoti vietos vyskupą su aiškiais įrodymais.

Kad liečia Jūsų tikėjimą, tai tikite ne kunigais, o Dievu. Nepateisinu, kad kunigai tik žmonės, nes aš pats taip pat esu nusidėjėlis. Priminsiu Jums Bažnyčios mokymo mintį, kad jokia kunigo nuodėmė negali užkirsti kelio Dievo malonės veikimui. Piktajai dvasiai paranku užkietinti Jūsų širdį ir izoliuotis nuo šv. Mišių, išpažinties. Va ji tarsi sako, pažiūrėk kokie tavo kunigai.

Linkiu likti Bažnyčioje. Jums nereikės duoti Dievui apyskaitos už klystančius kunigus, nebent, jei nieko nepadarėte, kad jie pasikeistų. O padaryti galite. Melstis už kunigų atsivertimą. Abejoti, ar tai ką padės, ne dieviška.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...