Antra santuoka ir gyvenimas nuodėmėje

Paklausė anonimas Gegužės 22, 2012 Tema: Santuoka
Vedžiau moterį, kuri jau buvo kartą priėmusi santuokos sakramentą. Nuo to laiko (13 metų) į bažnyčią einu tik per kieno nors laidotuves ar vestuves. Neinu todėl, kad nesijaučiu pilnaverčiu dalyviu, t.y. negaliu priimti Švenčiausiojo Sakramento. Kadangi labai myliu savo žmona ir nuostabią dukrą, tikiuosi niekada nenutraukti "nuodėmingų santykių". Ar, Bažnyčios požiūriu, esu beviltiškas nusidėjėlis, kuris taip ir mirs nuodėmėje?
P.S. Gal tiksliai nesuformuluosiu, bet, atrodo, katalikų tikėjimo pagrindas yra meilė...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Gegužės 27, 2012

 

Štai ką Jūsų atveju sako Lietuvos vyskupų konferencija instrukcijoje apie Santuokos sakramentą.

Išsiskyrusių ir antrą civilinę santuoką sudariusių tikinčiųjų sielovada

 

Priėmę Santuokos sakramentą, o po to išsiskyrę ir sudarę antrą civilinę santuoką arba praktiškai kartu ne santuokoje gyvenantys katalikai lieka Bažnyčios nariais, kuriems būtinas ypatingas sielovadinis dėmesys. Tokį vedybinį gyvenimą gyvenantieji negali priimti Susitaikymo sakramento ir Komunijos, tačiau yra skatinami melstis, dalyvauti šv. Mišiose, socialinėje-karitatyvinėje parapijos veikloje, ugdyti savo ir savo vaikų dvasinį gyvenimą.

Kadangi santuokos ryšys yra neišardomas iki vieno iš sutuoktinių mirties arba santuokos pripažinimo negaliojančia, katalikai negali sudaryti antros bažnytinės santuokos. Viešos ceremonijos, kuriose laiminami žiedai ar naują civilinę šeimą sukūrę žmonės, ypač kai tai daroma iškilmingai ateinant prie altoriaus, gali būti klaidingai laikomos bažnytine santuoka arba kelti tikinčiųjų papiktinimą. Todėl toks tikinčiųjų apsisprendimas gyventi kartu negali būti laiminamas, imituojant Santuokos sakramento apeigas arba panaudojant kokius nors jų elementus šv. Mišiose ar šalia jų. 

Taigi, Jūs liekate Bažnyčios nariais. Ir kaip skaitėte aukščiau negalėdami atlikti Išpažinties ir priimti Komunijos galite vis tiek dalyvauti Mišiose ar įsitraukti į krikščionišką veiklą. Savanoriauti parapijos Caritas ar Maltos ordino veikloje. Gal turite muzikinių gebėjimų ir galite įsijungti į parapijos chorą. NEŽEMINKITE SAVĘS!!!!!  DIevas su Jumis.

Užduoti Klausimą

Temos


...