GJK. Lankiau jogą, ar galiu išpažinus, atgailavus, gauti nuodėmės atleidimą.

Paklausė Tema: Išpažintis
GJK. Lankiau Mai Ram jogą, iš pradžių buvo tik pratimai, po to pristatoma visa metodika, buvau susidomėjusi ir meditacine praktika, šklausai kursą, gauni iniciaciją(pasako mantrą) ir tuomet tarsi raktas duodamas į tą meditacinę praktiką. Dar būdavo tokia ceremonija Arati - ugnies atnašavimas. Irgi pakartoja mantrą ir visi simboliškai apsivalo ugnimi. Ką daryti, kaip išpažinti, kokio sunkumo tai nuodėmė? Ėjau tikrai vedama smalsumo, noro sau padėti, sustiprėti. Pradėjusi skaityti Šv. Raštą, supratau, kad tai pagonių pagonybė, stabmeldystė, per tai galimas pavergimas. Ten tikrai nebuvome prieš Dievą, nieko neniekinome ir pan. Tačiau tai jau kita religinė praktika. Vienas kunigas sako, kad tai ekskomunika, reika su vyskupu išpažinti tikėjimą, kitas sako, kad per išpažintį, atgailą vistiek galiu gauti išrišimą. Ką man daryti, tikrai atgailauju ir meldžiu Dievo pagalbos.
Susijęs su atsakymu į klausimą: pamirštos ir nesuprastos nuodėmės

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Atlikite išpažinti.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...