Ka reiskia aTa neretai sutinkamas ant senesniu paminklu?

Paklausė anonimas Balandžio 24, 2012 Tema: Religija

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Balandžio 26, 2012

Dvi raidės "a" yra išsireiškimo "amžinąjį atilsį" santrumpa. Tarp jų įkomponuojamas kryžius (kuris kartais "preskaitomas" kaip "t" mažoji), siekiant parodyti, kad mūsų viltis laimėti amžinąjį gyvenimą yra Kristuje - per Jo Kryžių ir Prisikėlimą.

Šis išsireiškimas yra maldos už mirusiuosius: "Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir Amžinoji Šviesa jiems tešviečia. Tegul isisi ramybėje. Amen." dalis. Žr. anglišką a†a atitikmenį R.I.P. (Rest In Peace - Ilsėkis Ramybėje), lotyniškąjį "requiem aeternam" ir t.t. 

Užduoti Klausimą

Temos


...