per kurias dienas reikėtų nedirbti, bet švęsti krikščioniškas šventes

Paklausė Tema: Religija
Kuriomis dienomis metuose reikėtų nedirbti, o švęsti Bažnyčios šventes?
Ieškau aiškaus švęstinų dienų sąrašo pagal Bažnyčios (katalikų) nuostatas. Baigtinio (pilno, išsamaus).
Katekizme radau išvardytas žemiau pateiktas dienas, tačiau tarp jų toje vietoje nėra Velykų laikotarpio dienų, kurios tikrai turėtų būti švenčiamos. Vadinasi, švęstinos Velykų dienos išvardytos kitoje Katekizmo vietoje. Vadinasi, galimai esama ir kitų švęstinų dienų.
Štai rastos dienos:

"mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo,
Kristaus Apsireiškimo,
Kristaus Žengimo į dangų,
Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo,
Švenčiausiosios Dievo Motinos Marijos,
jos Nekaltojo Prasidėjimo
ir Ėmimo į dangų,
Šventojo Juozapo,
Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus
ir galiausiai Visų Šventųjų dienos".

Klausiu, nes ir internete nerandu aiškaus atsakymo, nenoriu nusidėti, dėkui iš anksto.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...