ar būsiu baudžiamas už priėmimą į rankas?

Paklausė Tema: Komunija
2021 kovo 6, 18 val. buvau Kauno Panemunės bažnyčioje šv. Mišiose. Priėmiau Švenčiausiąjį į rankas. Eidamas į savo vietą buvau užkalbintas pirmose eilėse sėdėjusio vyriškio, kuris man pranešė, kad "baísus teismas tavęs laukia, kad taip priėmei Švenčiausiąjį. Rankas kapos". Mano klausimas būtų, kaip turėčiau reaguoti į panašius žmones ir jų pranešimus. Ar turiu laikyti juos aukštesniais nei vyskupai? Netoli minėtos bažnyčios yra lefevristų šventovė, gal žmogus atklydo iš ten...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

 Savo mokslą ir Dievo žodį Kristus paliko saugoti ir skelbti Bažnyčiai, todėl Bažnyčia "atriša" ir "pririša", t.y. nustato ir paskelbia, kas nuodėmė, o kas - ne (išskyrus prigimtinės teisės dalykus, kuriuos tačiau aiškinti ir nustatyti praktines normas turi teisę). Komunijos priėmimo būdas yra ne tikėjimo, o liturgijos sritis, todėl Bažnyčia tikrai turi pilną teisę nustatyti taisykles ir nurodyti prasižengimus. Priimti šv.Komuniją į ranką Bažnyčia seniai leidžia, o pandemijos pavojuje  - net įsako. Todėl tiems, kurie tą neiugia ir moko kitaip, nei įsako Bažnyčia,tinka šv Rašto žodžiai:  "kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje." (Mt 5, 19) Taigi, žmogus, kuris Jums padarė pastabą dėl Komunijos, iškreipė Bažnyčios mokymą ir turėtų savo nuodėmę išpažinti per išpažintį ir taisytis.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...