Ar Senojo Testamento pranašystėse apie Viešpaties Mesiją ir Jėzaus Kristaus mokyme šiuo klausimu nėra nesuderinamo prieštaravimo?

Paklausė Tema: Biblija
Šventojo Rašto Senajame Testamente (arba judėjų Tanache) ne vienas pranašas pranašavo Viešpaties Mesijo atėjimą. Tarkim, pranašas Izaijas apie Viešpaties Mesiją pranašavo: „[...]Taip jis išspręs ginčus tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas; jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. [...] Tada vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku. Veršis ir liūtukas ganysis kartu, – juos prižiūrės mažas vaikas.Karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais prie angies lindynės, mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta [...]".
  Tačiau atėjus Kristui (Mesijui) tokia Izaijo knygoje aprašyta idilė anaiptol neišsipildė. Priešingai - judėjai po to gana greitai patyrė baisų smurtą ir buvo išvaryti iš Judėjos.
  Teigiama, kad Izaijo pranašauti tie idiliški vaizdai mūsų laukia ne šiame, o jau anapusiniame gyvenime. Tačiau Viešpaties Mesijas jau atėjo, o kodėl smurtas bei karai nesiliauja? Kodėl dauguma judėjų Kristaus nepripažįsta Viešpaties Mesiju? Kristus skelbė, kad turės ateiti antrą kartą, tačiau, jeigu neklystu, Senajame Testamente nėra jokių užuominų, kurios pagrįstų šį Kristaus teiginį apie Viešpaties Mesijo antrąjį atėjimą?
  Teko girdėti tokį traktavimą, kad Izaijo pranašystės išsipildymą pavėlino Saliamono nuodėmės, tačiau juk Saliamonas gyveno keliais šimtais metų anksčiau už Izaiją, todėl Izaijas turėjo žinoti, jog Saliamono nuodėmės esą neleis po pirmojo Mesijo atėjimo įsivyrauti palaimingai taikai pasaulyje.
  Kas krikščionims leidžia įsitikinti, jog Kristaus teiginys apie Jo antrąjį atėjimą yra tiesa, o judėjų netikėjimas, kad Kristus yra Viešpaties Mesijas - klaida?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Mesijas - Jėzus - jau yra atėjęs. Kas išdrįso jį atpažinti ir juo sekti, turi taiką, ramybę ir meilę, kokiose tautose begyventų, kokioms bendruomenėms nepriklausytų. Dievas pateikia kvietimą, bet palieka laisvę, todėl Mesijo mokslą ir galimybes atmetusieji liko tamsoje, taip pat kur ir kuo jie bebūtų. Klaidinga pagal pasirinktas šv. Rašto citatas daryti globalines išvadas. Kristaus teiginys apie jo atėjimą ir pasaulio teismą yra tiesa, grindžiama tikėjimu. Žydų netikėjimo, kad Jėzus yra Mesijas, nevadinčiau klaida, bet tiesiog netikėjimu, kuris kiekvieno žmogaus atveju gali turėti savas priežastis. Vėlesniais laikais tas netikėjimas buvo ir yra skatinamas visos bendruomenės, kultūros ir kitų priežasčių.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...