Ar ši malda į šv. Juozapą yra patvirtinta Bažnyčios?

Paklausė Jūratė Rugsėjo 22 Tema: Malda
GJK!

Ar ši malda patvirtinta Bažnyčios?

"Šventasis Juozapai, dėkoju, kad dar nevedžiau. Šventasis Juozapai, Tu žinai, Dieve, kokia turi būti mano žmona - padėk man ją sutikti. Šventasis Juozapai, padaryk, kad tai būtų gera žmona, kuri mane mylės ir gerbs, kaip Tu mylėjai ir gerbei Mariją. Šventasis Juozapai, nutrauk visas mano pažintis, kurios nepatinka Dievui. Šventasis Juozapai, pažadu išsaugoti skaistumą iki santuokos. Šventasis Juozapai, pažadu pirmąjį savo vaikelį pavadinti Juozapu arba duoti nors antrą vardą.Šventasis Juozapai, pasižadu paskelbti kitiems, kad tokią gerą žmoną turiu dėka Tavęs. Amen."

Dėkoju už atsakymą.
Užduoti Klausimą

Temos


...