Nebegiedojamos giesmės?

Paklausė augustė Rugpjūčio 26, 2020 Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui!
Jau beveik metai, kaip vėl sugrįžau pas Dievą. Esu pasimetusi daugumoj dalykų, kyla klausimų. Jau žinau, kodėl iki Šv. Velykų negiedojom Aleliuja, tačiau kodėl nebegiedamas, o ,,deklamuojamas” garbės himnas, šventas ir Dievo avinėlis? Iki kada tai tesis? Ačiū už atsakymą.
Su Dievu!

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Gruodžio 21, 2020
Skaitymai ir giedojimai yra liturgijos dalykai, palaikantys ir puošiantys žmonių pamaldumą, o po jais slypi Dievo mintis - Geroji Naujiena. Tos naujienos tinkamas suvokimas ir įgyvendinimas yra tikėjimo esmė, o liturgija - jos kintantis apipavidalinimas. Ji gali tam tikrose ribose būti keičiama dėl įvairių priežasčių.
Užduoti Klausimą

Temos


...