ar tai yra nuodėmė

Paklausė Rugpjūčio 22 Tema: Lytiškumas
Garbė Jėzui Kristui.

Ar laikoma sunkia nuodėme, jei atsigulus pasnausti jau beužmiegant ūmai kilo mintyse ne visai padorūs prisiminimai (scenos iš seniai matytų filmų), kurie vėliau persikėlė į sapnus? Aš jų nekviečiau, neplanavau ir visai nenorėjau! Stengiausi šias mintis nuvyti, bet jos įkyriai neatstojo, plėtojosi, taip ir užmigau jų neatsikračiusi. Dabar nerimauju, kad būsiu padariusi nuodėmę. Šiaip kasdienybėje sąmoningai vengiu visko, kas galėtų vesti į nepadoraus pobūdžio mintis ar veiksmus, bet akivaizdu, kad tokie prisiminimai išlenda iš niekur nieko, kai mažiausiai to norisi... Bijau čia nusileisti į skrupulus, bet neramu ir ,,pražiūrėti'' sunkias nuodėmes lytiškumo srityje.
Užduoti Klausimą

Temos


...