Ar pirmuosius "Pradžios" knygos skyrius reikia suprasti tiesiogiai?

Paklausė Tema: Biblija
Esu pasimetęs dėl pirmųjų skyrių "Pradžios" knygoje. Jei pirmuosius skyrius suprastumėme netiesiogiai, tada kiltų abėjonės dėl Abraomo egzistavimo. Kadangi sunku patikėti, kad Abraomas būtų jau iš ankščiau pažinęs Dievą (toks įspūdis sudaromas Dievui kalbantis su Abraomu). Tuo pat metu kyla abejonės dėl pačio Mozės egzistavimo, kuris įprasmino ST. Taigi mano išplėtotas klausimas yra toks: Jei pirmieji pradžios skyriai (prieš Abraomą) suprantami netiesiogiai, tai kokia viso ST esmė? Šiuo atvėju kyla abejonė dėl viso ST legitimatumo, kadangi tiesioginis supratimas kertasi su netiesioginiu. Taip pat ST mums padeda suprasti Jėzaus kilmę ir jo prasmę pasaulyje:

"O tu, Efratos Betliejau,
mažiausias tarp Judo kaimų,
iš tavęs man kils tas,
kuris valdys Izraelį;
jo kilmė siekia senų senovę,
seniai praėjusius laikus.
2 {Todėl jis paliks juos lig laiko,
kai įsčiose nešiojanti kūdikį[i2] bus pagimdžiusi;
tuomet jo giminių likučiai sugrįšpas Izraelio vaikus.}
3 Jis tvirtai laikysis
ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES jėga,
VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu.
Jie gyvens saugiai,
nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius.." - Michėjo 5.

 Bet jeigu "Pradžios" knygų nesuprantame tiesiogiai, ar tai tiesiog nekelia grėsmės visam tikėjimui?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Didžiausia klaida - bandyti savarankiškai aiškintis Šventąjį Raštą, kadangi labai lengva pasiklysti ir susipainioti. Norėdami gauti bendrus paaiškinimus, paskaitykite Bendrąjį Įvadą į Šventąjį Raštą, taip pat specialiuosius Įvadus į Naująjį ir Senąjį Testamentus bei pabandykite rasti įvadus į kiekvieną Biblijos knygą. Ten bendrais bruožais daug kas paaiškinta. Taip pat pasistenkite rasti vertimo versiją su komentarais (pav. vysk. Juozo Skvirecko vertimas). Tuos įvadus ir komentarus rašė žmonės, studijavę Biblijos istoriją, archeologiją, teologiją biblines kalbas ir dar daug ką.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...