GJK! Prašau pakomentuoti Jėzaus raginimą nedaugžodžiauti maldoje.

Paklausė Tema: Malda
Juk ir Bažnyčios tradicinių maldų lobynas galėtų būti apšauktas daugžodžiavimu, nekalbant jau apie spontanišką maldą. Suprantu, kad Dievui nereikia mūsų žodžių, bet kartais taip labai jų reikia mums, o taip pat ir žmonėms, už kuriuos meldžiamės užtarimo malda.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

emz...

pirmiausia, matyt, reikėtų žvelgti kokį iš tiesų žodį naudoja Matas savo Evangelijoje, nes vertimai kartais klaidina...

Lietuviškai skaitome: "nedaugiažodžiaukite" ir galvojame apie tai, kad Jėzus liepia taupyti žodžius, nes per daug žodžių jau bus blogai. Atrodytų, kad tam galima rasti patvirtinimą netgi pačioje Biblijoje - Jobo 34:37, Koheleto 10:14.

Bėda tik ta, kad tenai nerandame to paties graikiško žodžio - battalogeo - kurį vartoja Matas. Tiek Jobo, tiek Koheleto tekstuose kalba iš tiesų apie žodžių daugumą. Šiuo atveju mūsų vertimas klaidina, nes susieja Mato tekstą su anais dviem, nors originalo kalboje jie nėra susiję.

Ką reiškia battalogeo?

Geras klausimas :) Tai - vienas iš daugelio "Mato žodelių", kurie sutinkami tik jo Evangelijoje ir niekur kitur Biblijoje neatsikartoja. Juolab, kad jis retokai sutinkamas ir už Biblijos ribų esančioje literatūroje...

Tyrinėtojai jį sieja su žodžiu battarizo, reiškiančiu "mikčioti, užsikertant kartoti".

Gali būti, kad čia Matas kalba apie tam tikrą "techniką" paplitusią pagonių tarpe - paeiliui tarti ir kartoti daugybės "dievų" vardus besitikint, kad tarp jų ištarsi ir to "dievo" kuris išklausys ir patenkins prašymą, vardą.

Jėzus šiuo atveju sako, kad mums nereikia būti kaip pagonims, nes Jis apreiškė Tėvą. Galime kreiptis tiesiai į Jį, neklajodami politeizmo džiunglėse :) Neveltui, kai kitoj eilutėj Jis mokina mus melstis, pirmasis tos maldos žodis yra "Tėve".

Taigi, čia turėtume kalbėti ne apie žodžių daugumą, bet apie tai kam šie kreipiniai skiriami. Juk pastatyti Dievą Tėvą vienoje gretoje su kitais "dievais" (tipo kreipiantis "taip pat ir į juos, jei Tėvas kartais neišklausytų") yra tolygu stabmeldystei.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...