žiaurumas psalmėse

Paklausė Pasimetęs Gegužės 23, 2020 Tema: Biblija
Karantino metu daugiau laiko skiriu Šventojo Rašto skaitymui ir maldai. Bet susidūriau su problema. Mane suglumino, kodėl dauguma Psalmių Biblijoje yra tokios žiaurios? Jose daugybę kartų  prašoma, kad Viešpats gelbėtų ir saugotų psalmininką, bet būtų žiaurus jo priešams, juos pražudytų? Štai Ps 60 psalmininkas džiaugiasi, kad ,,Su Dievu savo pusėje būsime narsūs, –jis sutryps mūsų priešus''; Ps 58 priešams prašoma baisių bausmių: ,,Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje; VIEŠPATIE, išrauk liūtams iltis! Teišnyksta jie lyg nusenkantis vanduo; įtempus jiems lanką, teatbunka jų strėlės. Tebūna jie lyg sraigė, supliūkštanti purve; lyg negyvas gimęs, saulės niekad nematęs kūdikis.''  Ps 55 kerštingai šaukiamasi priešų nužudymo: ,,Teužklumpa juos mirtis, težengia jie gyvi į Šeolą!''. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Gal kažko nesuprantu, bet man toks kerštu, žudymu ir karo logika persmelktas mąstymas niekaip nesiderina su Dievo gailestingumu ir mokymu, kad turime nesinešioti širdyje neapykantos, turime stengtis nekeršyti, nelinkėti niekam bloga... Kai mane kas įskaudina, stengiuosi už tą žmogų pasimelsti, pavedu situaciją Dievui ir prašau apsaugoti mane nuo pykčio ir kerštingumo. Kaip tokia psalmėse išsakoma pasaulėžiūra ir kerštingo, žiauraus Dievo įvaizdis dera su NT mokymu? Kaip psalmių tekstus turi skaityti ir interpretuoti nuoširdžiai tikintis, Dievą mylintis krikščionis? Prašau, padėkite suprasti.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Spalio 30, 2020
Gerai, kad Jūs sugebate atsisakyti kiekvienos piktos minties, net jei nukenčiate. Tą tikrai ne visi sugeba, o senovėje žmogaus mintys buvo išreiškiamos labai tiesmukai ir paprastai, todėl ir yra tos priešui blogo linkinčios eilutės. Jos taip pat skatina mus susimąstyti, kad ir dabar, nors jau mandagesnėmis formomis, mūsų padarytos skriaudos kelia žmonių širdyse maldą Dievo kerštui už juos, o ir piktumo dvasią, todėl turime būti atsakingi.
Užduoti Klausimą

Temos


...