Ar galima aukoti Šv. Mišias už kitą žmogų, kuris asmeniškai manęs neprašė.

Paklausė Paulina Gegužės 21, 2020 Tema: Bažnyčia
Gerb Kunige,
sesės vyras (Tikėjimo žodžio  bendruomenės tikintysis) serga. Sesė prašė melstis, pasninkauti, Šv. Mišias paaukoti, bet pats žmogus sergantis neprašė. Jis skeptiškai atsiliepia apie religiją katalikų, ypač dėl religinių apeigų, maldų Marijai, išpažinties, litanijų, sakramentų...
Skaičiau, kad net Dievas nesikiša į žmogaus gyvenimą jeigu į jį nesikreipia pats žmogus asmeniškai. O mes su kita sese ėjome pas kunigą ir prašėme aukoti Šv.Mišias už anos sesės sergantį vyrą.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Spalio 30, 2020
Galima melstis ir šv. Mišias aukoti už kiekvieną žmogų, net jei jis neprašo, arba būtų tam priešiškas. Dievas išklauso tokias maldas.
Užduoti Klausimą

Temos


...