Kaip priimti Šv. Komuniją?

Paklausė anonimas Liepos 17, 2011 Tema: Komunija
Noriu paklausti kaip iš tiesų reikia priimti Šv. Komuniją. Vieni priklaupia prieš priimdami, kiti persižegnoja, dar kiti nieko nedaro. Ar yra skirtumas kaip reikėtų tai daryti ar kiekvienas priima taip, kaip jam priimtina?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 17, 2011

Žegnotis prieš priimant Šv. Komuniją nėra būtina. O jei taip darot, tuomet tai reikia daryti sąmoningai ir pagarbiai, ne paskubomis (žr. šį atsakymą: http://www.klauskkunigo.lt/264/kaip-egtis-kunigas-laimina-visus-%C5%A1ven%C4%8Diausiuoju-sakramentu)

Jei Šv. Komuniją priimsite stovint, tuomet prisiartinus prie Švč. Sakramento reikia priklaupti (nebent to negalėtumėte padaryti dėl sveikatos priežasčių; tuomet nusilenkiama) - taip išreiškiant pagarbą ir garbinimą Jėzui, esančiam Švč. Sakramente. Jei Šv. Komuniją priimsite klūpint, tuomet priklaupti nereikia.

Nežinau, kaip kitose vyskupijose priimta, tačiau Kauno arkivyskupijoje II Sinodo nutarimuose priimta, kad Šv. Komuniją galima priimti klūpint arba stovint.

Užduoti Klausimą

Temos


...