Išsiskyrusių žmonių santykiai su bažnyčia

Paklausė Www Balandžio 23 Tema: Santuoka
Koks bažnyčios požiūris į buvusius bažnytinėj santuokoj,išsiskyrusius ir gyvenančius su kitu žmogumi ne bažnitinėj santuokoj. Ir trokštančių ir ieškančių Dievo. Negi bažnyčia juos atstume?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Spalio 8
Gyvenimas sunkioje nuodėmėje pirmiausia pažeidžia asmens vienybę su Bažnyčia sakramentinėje plotmėje, neleisdamas naudotis kai kuriais sakramentais ir gauti iš jų kylančias malones. Čia ne Bažnyčia atmeta žmogų, bet žmogus vietoje sakramentinio gėrio ir pilnos vienybės su Bažnyčia pasirenka kitokius gėrius. Šie sakramentiniame Bažnyčios gyvenime pasirinkę nedalyvauti žmonės gali dalyvauti Bažnyčios gyvenime kitose srityse: melsdamiesi, darydami geruosius darbus, skelbdami tikėjimą, perduodami jį vaikams, liudydami teisingumą ir meilę. Taigi, yra didžiulės sritys, kur vieningai su Bažnyčia jie gali veikti ir pelnyti Dievo malonės.
Užduoti Klausimą

Temos


...