stebuklai Išėjimo Knygoje

Paklausė ANONIMAS Balandžio 16 Tema: Biblija
Garbė Jėzui Kristui.

Iš 7, 10-13 skaitome, kaip Viešpats rodė savo galią darydamas stebuklus su Mozės lazda. Tačiau taip pat randame parašyta, kad ,, Faraonas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus ir jie – Egipto kerėtojai – padarė tą patį savo kerais.  Kiekvienas jų metė žemėn savo lazdą, ir jos pavirto slibinais, tačiau Aarono lazda prarijo jų lazdas''. Nesuprantu, kieno galia veikė šie kerėtojai? Juk kerėjimai - didelė nuodėmė, tad Viešpats negalėjo jai pritarti, taigi ar turime suprasti, kad  jų ,,stebuklai'' buvo daromi pasitelkiant velnią, kokią nors magiją? Ar čia slypi kokia paslėpta prasmė, simbolika , pvz.: gėrio (Mozė) ir blogio (faraonas ir jo aplinka) kova, ar Dievo ir velnio simbolinė kova vaizdingai parodant, kad nors velnias bando stebuklais prilygti Dievui, galiausiai Dievas visuomet laimi? Esu skaičiusi, kad kai kurie Šv. Rašto aiškintojai ir teologai Mozę įvardija kaip Jėzaus pirmavaizdį, o izraelitų išvadavimą iš Egipto sąlyginai prilygina vėliau, NT, Jėzaus atliktam žmonijos atpirkimui, t.y. ,,išvedimui'' iš amžinosios pražūties ir piktojo vergijos. Tad galbūt galima įžvelgti simbolinių sąsajų tarp Dievo per Mozę padarytų stebuklų ir Jėzaus minioms rodytų stebuklų?
Atsiprašau už tokius ilgus pamąstymus, tiesiog stengiuosi kuo geriau suvokti, ką Dievas mums nori per Šv. Raštą pasakyti, daug skaitau ir domiuosi, bet nelabai randu paprastam žmogui be ypatingo teologinio išsilavinimo suprantamų paaiškinimų.
Užduoti Klausimą

Temos


...