Angelams nei drabužiai, nei sparnai nereikalingi?Aci0

Paklausė Tema: Šventieji
Labas  diena,
kaip paaiškinti, kad mažėja naujų šventųjųratas?
Ar tarp Jėzaus Kristaus karių -ktyžiuočių ir kalavijuočių yra šventųjų? Juk  jie vykdė Popiežių valią.
Kryžiuočių ordinas turėjo Marijos vardą. Su Jos vardu lūpose kryžiuočiai niokojo Lietuvą.
Kas Lietiuvai i tokios GLOBĖJOS ?
Italai, ispanai ir brazilai pamaldiausios tautos. Tai gal COVID-19 reikia laikyti palaima?
 Ar ne laikas būtų Lietuvos Bažnyčiai kreiptis į Vatikaną kad pasmerktų Kryžiuočių ordino
veiklą.?
P.S.Mano įsitikinimu, Dievas yrą dvasia ir neturi nieko benda su Visatos sukūrimu.Ir Angelai pataria ir įspėja, sunaikinti COVID -19 jie negali.
Savo Angelui sargui aš labai dėkingas.   Labai dėkoju už atsakymus. Tepadeda Jums Dievas
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kas yra cherubinai?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Šventųjų ratas tik didėja, kadangi Bažnyčia ir Dievo malonė veikia ir daugybė pasišventusių krikščionių kasdien ateina į Dievo šviesą. Kad geriau suvoktumėte savo klausimą, Jums vertėtų aiškiau suvokti ir išskirti, kasyra šventumas, ką reiškia būti šventu, kas yra Bažnyčios oficialiai paskelbti šventaisiais ir kaip vyksta  šventųjų pagerbimas liturgijoje.

Manau, kad tarp kariavusių Kryžiuočių ir Kalavijuočių gretose yra Bažnyčios pripažintų šventųjų. Vertinant popiežių valią Kryžiaus karų laikais, reikėtų plačiau susipažinti su istoriniu ir kultūriniu kontekstu. Jį galima rasti istorijos veikaluose ir Bažnyčios raštuose. Viešai skelbiami teiginiai remiantis keliais propagandiniais šūkiais tik neišprusėlių tarpe kelia skelbėjo autoritetą.

Jūsų Kovid-19 siejimas su tais dalykais, su kuriais jį siejate, tikrai neatrodo solidžiai, o Jūs atrodytumėte protingesnis, jei to neskelbtumėte taip viešai.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...