Pr 6 Dievo sūnūs

Paklausė Agnė Kovo 31 Tema: Biblija
Garbė Jėzui Kristui.

Kaip reikėtų interpretuoti Pr 6 1-4 aprašomus įvykius? Ar minėtieji Dievo sūnūs buvo angelai, ar kokie kiti tvariniai, o gal žmonės? Kas buvo tie gimę milžinai - galiūnai tiesiogine (fizine) prasme ar perkeltine, t.y. dvasios milžinai, žymūs tikėjimo protėviai? Ar šie Dievo sūnų ir mirtingųjų moterų santykiai turi paslėptą alegorinę ar simbolinę prasmę, pvz. gal čia kalbama, kad visi žmonės yra Dievo vaikai ( t.y. Dievo sūnūs ir dukros), arba kad seniau žmonių tarpe būta didžių savo tikėjimu asmenų (milžinų), kurie pamilo moteris ir t.t.? Juk ir neįprastai ilga mūsų tikėjimo protėvių gyvenimo trukmė žymi ne tikslius skaičius, bet turi simbolinę prasmę, kad juo žmonės būdavo doresni, juo ilgesniu gyvenimu juos Dievas apdovanodavo, leisdavo susilaukti gausesnių palikuonių. Gal perdaug čia gilinuosi ir interpretuoju, kaip man asmeniškai atrodo, bet stengiuosi teisingai suprasti Bibliją ir jos mokymą ir nepasimesti, kur yra simboliai, o kur tiesioginė informacija.
Užduoti Klausimą

Temos


...