Nojaus elgesys

Paklausė Klausimas Kovo 29, 2020 Tema: Biblija
Nesuprantu, kodėl Nojus ST Pr 9  18-28 eil. taip rūsčiai iškeikė savo sūnų Kanaaną? Juk jaunuolis, užtikęs tėvą girtą, nuogą gulintį palapinėje, skubėjo jam padėti: pasišaukė brolius, tėvą pridengė rūbu, kad šis neatrodytų nepadoriai, užuot kaip nors pažeminęs ar pasityčiojęs. Skaitydama pagalvojau, kad gal šioje vietoje tarp eilučių glūdi pamokymas, jog alkoholis, ypač vartojamas nesaikingai, sujaukia ir protingiausiam žmogui protą ir šis gali elgtis neprognozuojamai, nuodėmingai. Ar galima būtų suprasti taip?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 28, 2020
Šis pasakojimas yra sudėtas iš ankstenių šaltinių. Viename Hamas buvo kaltas, o tuo tarpu kitame - Kanaanas. Pasakojimo tikslas buvo pateisinti, kodėl izraeliečiai užėmė Kanaaną ir pavergė kanaaniečius už jų nedoras lytines apeigas religijoje.
Užduoti Klausimą

Temos


...