visuotiniai atlaidai

Paklausė Klausimas Kovo 16 Tema: Bažnyčia
Garbė Jėzui Kristui,

Žinau, kad visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Popiežiaus intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje pamaldžiai kalba Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą prieš viešai išstatytą  Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą. Ar visuotiniai atlaidai suteikiami visuotinio karantino metu (dėl korona viruso), jei tikintysis išpildo visas minėtas sąlygas, bet Vainikėlį kalba bei Komuniją priima nuotoliniu būdu, stebėdamas tiesioginę maldos bei Šv. Mišių transliaciją Dievo Gailestingumo šventovėje internetu?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Kovo 26
Atlaidų gavimo sąlygos nustatomos atitinkamo Bažnyčios autoriteto, o ne kyla iš jos mokymo, todėl tik tas, kuris išdavė jiems sąlygas, gali autentiškai jas aiškinti, keisti arba daryti išimtis. Šiuo atveju tai būtų Šventojo Sosto Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija. Vietiniai kunigai ir vyskupai šioje srityje turi galią tik skelbti minėtos Kongregacijos išaiškinimus.
Užduoti Klausimą

Temos


...