Kur atsakyta ?

Paklausė Arturas Vasario 28, 2020 Tema: Religija
Prašau atsakymo, kaip yra iš tikrųjų, o ne spręsk kaip patinka. Esama informacija kelia dviprasmybę. Dabar gaunasi vienaip mokom, kitaip darom. O darymą toleruojame pagal nutylėjimą. Kol kas esu kaip prie suskilusios geldos, ji yra, bet nepanaudojama. Esu paprastas katalikas ir susiduriu su asmenimis dirbančiais tose organizacijose, taip pat šių dalykų klausia kiti žmonės. Bažnyčios tarnai nesikiša į viešus reikalus, bet popiežius tikinčiuosius ragina būti aktyviais visuomenei aktualiais klausimai, o ne nusišalinti. Bet kaip žinoti gryną savo Bažnyčios poziciją kai tokia beviltiška dviprasmybė ?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Kovo 22, 2020
Bažnyčia nėra išleidusi konkretaus draudimo katalikams būti Lions arba Rotary klubų nariais. Bažnyhčia taip pat nėra paskelbusi draudimo vartoti alkoholį ir rūkyti, nors reikalauja saugoti savo ir kitų sveikatą kaip brangią Dievo dovaną ir artimiesiems nešti džiaugsmą, o ne sunkumus. Lions ir Rotary klubai nėra formaliai priešingi krikščionybei, jie skelbiasi esą religijos atžvilgiu neutraliais ir tolerantiškais, tačiau realiai skleidžia pažiūras ir vykdo praktiką visiškai nederančią su krikščionybe.

Nesupratau, kam Jums reikalinga labai konkreti Bažnyčios nuostata šiuo klausimu, ar pačiam pateisinti savo įstojimą į minėtas draugijas, ar kad galėtumėte Bažnyčios vardu smerkti jų narius, tačiau tikra krikščioniška nuostata būtų nesmerkti suklydusių, bet ir jokiu būdu nepalaikyti klaidų.
Užduoti Klausimą

Temos


...