Kodėl kunigas nedavė Šv.komunijos mišių dalyyviui į sukryžiuotus delnus (ranką)

Paklausė Tema: Komunija
Vienoje iš bažnyčių norėjau gauti Šv.komuniją , sukryžiavau kairės rankos delnus ,bet kunigas pasakė -vyskupo įsakymas komunijos į rankas neduoti. Kodėl vienoje bažnyčioje galima gauti komuniją į ranką , kitoje NE.
Kaip ra iš tikrųjų ,juk visame pasaulyje taip yra.

Ačiū už atsakymą

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Nesate teisi, Ona. Visame pasaulyje taip nėra. Ir viena iš tų vietų yra Lietuva. Kaip priimti šv. Komuniją sprendžia vietos (šiuo atveju Lietuvos) vyskupų konferencija. Lietuvoje šv. Komunija priimama parodant deramą pagarbą priklaupiant likus keliems žmonėms ant vieno kelio, jei leidžia fizinė sveikata iš kunigo ar ekstraordinarinio šv. Komunijos dalintojo rankų į pravertą burną, klūpant arba stovint.

Sutikti galiu tik su vienu dalykų, kad dalijant šv. Komuniją ne vieta kunigui aiškinti kokie vyskupų reikalavimai. Prašyčiau ir Jūsų sąmoningumo. Jeigu esate nuolatinė Lietuvos gyventoja, tai ir priimkite šv. Komuniją, kaip ji dalijama Lietuvoje. Čia eina kalba apie Jūsų nuolankumą. Jeigu teko pabuvoti keltą kartų kitose valstybėse, kur šv. Komunija dalijama kitokiais būdais, nereiškia, kad turite teisę reikalauti šių būdų čia Lietuvoje. Jei kitose bažnyčiose duoda į ranką ir nieko nesako, tai nereiškia, kad tai turi būti taisyklė. Tokiam šv. Komunijos dalijimui į delną tikintieji turi būti parengti. Tai nėra kažkas ką galiu paprastai paliesti savo rankomis ir įsidėti į burną.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...