Kas nužudė Kristų?

Paklausė Julius Sausio 31 Tema: Nuodėmė
Ar besidalinant evangelija svarbu pabrėžti, kad žydai yra tie kurie nužudė Kristų?
Pasak naujausių ADL duomenų tik 27 procentai amerikiečių tiki, kad žydai nužudė Kristų. Negi nėra svarbu būti techniškai tiksliu?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 20
Technine prasme Kristų nužudė Romos kareiviai, kurių tarpe taip pat galėjo būti ir žydų tautybės, nors žydai save tapatino ne pagal tautybę, o pagal religiją.

Pagal prasmę mirties bausme Jėzų nuteisė Erodas (Žydų civilinė valdžia), Vyriausiasis kunigas Kajafas (Žydų religinė vadovybė) ir minia prie Piloto rūmų (Žydų tautos atstovai). Pilotas paskelbė nuosprendį ne savo ar Romos imperijos vardu, o minios vardu.

Teologine prasme svarbu tai, kad net arčiausiai Dievo malonės formaliai esantys žmonės gali Dievo išsižadėti ir jo Siųstąjį pasmerkti.
Užduoti Klausimą

Temos


...