Iš laiško korintiečiams:Dievo kvailystė

Paklausė Jons Sausio 26, 2020 Tema: Dievas
Pasakyta: Dievo kvailystė didesnė už žmonės..Ar  tai turima mintyje ,kai jis liepia per daug nesirūpinti ką valgysite,kuo apsirengsite.Nei ten labai dirbti ką.Nes dangaus sparnuočiams Jis parūpina maisto nedirbant ir pan. Įdomus Kristaus pasakymas Įstatymo mokytojams Lk11,47-48:jús statote pranašams paminklus,o jūsų tėvai juos žudė.Taigi jūs liudijate ir Pritariate savo tėvų darbams.Jie žudė,o jūs statote paminklus.Ar šie teiginiai didesni už žmogaus protelį?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 20, 2020
Labai susižavėta raidėmis ir nuklysta nuo konteksto. Taip galima pačiam pasijausti išmintingesniu už Dievą, jo mintį laikant kvailyste. Šventajame Rašte galima labai nesunkiai rasti, ko Dievas nori iš tikinčiųjų ir kokį elgesį laiko netikru, melagingu tarnavimu Dievui. Panašius į Jūsų klausimus Jėzui užduodavo fariziejai ir į juos panašūs, dažnai iš konteksto ištraukdami ką nors tariamai prieštaringo.
Užduoti Klausimą

Temos


...