Norim bažnytines santuokos, tačiau jaunoji neperejua komunijos.

Paklausė Viktorija Sausio 12 Tema: Santuoka
GJK,
Esame sužadetiniai, vyras krikstytas ir vaikysteje perejo pirmaja komunija. As (moteris) esu pakrikstyta, taciau komunijos neturejau galimybes pereiti. Planuojame santuoka po beveik metu, norime bažnyčioje. Ar galime tuoktis? Ar galima tuoktis jeigu moteris be komunijos?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 6
Santuokos sakramentas yra priimamas tam, kad gyvenimas šeimoje galėtų būti krikščioniškas. Krikštas, Sutvirtinimas ir Komunija yra vadinami įkrikščioninimo sakramentais, per kuriuos žmogus pilnai tampa Bažnyčios nariu ir kurie būtini gyvenant krikščioniškai. Todėl Santuokos proga reikalinga pasirūpinti, kad būtų priimti visi reikalingi sakramentai. Jeigu tuokiasi krikštytas, bet kitų sakramentų nepriėmęs žmogus, santuoka yra galiojanti, tačiau taip leidžiama tik esant rimtai būtinybei, o leidimą duoda vietos vyskupas.
Užduoti Klausimą

Temos


...