Žmogaus sukūrimas

Paklausė Marius Sausio 6, 2020 Tema: Dievas
Sveiki, norėčiau paklausti kodėl vis dėlto Dievas sukūrė žmogų (arba suteikė galimybę jam susikurti)?
Juk žmogus nėra tobulas, jį reikia pastoviai "prižiūrėti", planuoti jo gyvenimą, reaguoti į jo poelgius. Ir kalba eina ne apie vieną asmenį, o milijardus. Juolab žmogus pasauliui nieko gero nedavė - išnaikino aibę gyvūnijos rūšių, ardo planetą. Pasauliui be žmogaus, mano manymu, būtų buvę kur kas geriau.
Eu skaitęs apie tai ne viename šaltinyje, diskutavęs su kitais, bet nesu gavęs įtikinamo atsakymo.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Sausio 31, 2020
Dievas sukūrė kiekvieną būtį ir savotiškai "pakvietė ateiti pas jį", todėl visas pasaulis, o ypač žmogus, yra tarsi kelyje, eina iš mažesnio tobulumo į didesnį, nors turi ir dažnai pasinaudoja laisve eiti atvirkščiai. Gerai pastebėjote, kad žmogų reikia "prižiūrėti", todėl mes esame atsakingi vieni už kitus, kad visi eitume tobulėjimo ir gėrio keliais.
Užduoti Klausimą

Temos


...