Kaip susikoncentruoti į tylą ir išgirsti Dievo balsą joje?

Paklausė anonimas Vasario 6, 2012 Tema: Malda
Maldoje mėgstu viską išsakyti Kristui. Tačiau kartais tų žodžių kaip ir nėra. Kartais atrodo,jog Jis, na ištikrųjų viską žino,todėl norisi meilę Jam išreikšti tyla. Sakoma,kad tyloje Viešpats ir kalba,kai užsidarome savo "kambarėlyje" ir tyliai Jam meldžiamės.. Koks apskritai yra Dievo balsas,ką daryti,kad jį išgirstum? Gal mano per menkas tikėjimas,meilė Jam, jog atrodo Jis kalba visiems tikintiesiems, tačiau mane apleidžia. Nors, žinoma,kalbėti Jis gali nebūtinai balsu, tačiau dovanomis, stebuklais..

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Vasario 9, 2012

Katekizmas apie maldą

2559  „Malda yra sielos pakėlimas į Dievą arba prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių.“2 Iš kur mes kalbame melsdamiesi? Iš savojo išdidumo ir savivalės aukštybių ar iš nuolankios ir sugrudusios širdies „gelmių“ (Ps 130, 1)? Kas save žemina, bus išaukštintas.3Nusižeminimas yra maldos pamatas. „Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti“ (Rom 8, 26). Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta.4

2560  „Jei tu pažintum Dievo dovaną!“ (Jn 4, 10). Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens: ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo: „Duok man gerti“ (Jn 4, 7). Jėzus yra ištroškęs, Jo prašymas kyla iš trokštančio mūsų Dievo gelmių. Ar mes tai žinome, ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume.5

Malda svarbi dėl troškimo susitikti su Dievu, bet tikėjimas miręs be darbų:))

Maldoje ieškoti pojūčių, stebuklų, tai pačią maldą laikyti stabu užuot garbinus gyvąjį Dievą.

Jei trokštate tyloje melstis palinkėčiau atrasti adoracijos maldą.

http://kvjk.lt/malda/adoracija

Užduoti Klausimą

Temos


...