Ar galima isigyti ikonas,jei esi praktikuojantis katalikas?

Paklausė Dainius Gruodžio 10, 2019 Tema: Bažnyčia
Ar galima  isigyti ikonas,jei esi praktikuojantis katalikas? Ar galima laikyti namie ir nepriestarauja paciai katalikybei?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Sausio 17
Ikonomis paprastai vaidinami "bizantinio", kilusio iš senovės Graikijos sričių, stiliaus šventųjų paveikslai. Krikščionybės pradžioje kitokio stiliaus paveikslų ir nebuvo, o įvykus skilimui tarp Rytų (Bizantijos) ir Vakarų (Romos) krikščionių bažnyčių, bizantiškoji kryptis liko griežčiausiai saugoti tuolaikinės tradicijos, tuo tarpu, kai Romos krikščionybė priimdavo pasaulio naujoves, Dievo žodį skelbdama kiekvieno laikmečio kultūros kalba. Todėl ir menas keitėsi, nutoldamas nuo seniausiojo. Tikrumoje vadinamos ikonos nėra katalikybei svetimos,tik senoviškos, kilusios iš bendrų krikščioniškos pradžios laikų,todėl jos gali būti laikomos katalikiškomis.

Būtų gera, jei katalikai, laikydami bizantiškojo stiliaus paveikslus, taip par pasigilintų, kodėl jie tapomi būtent taip, o ne kitaip, kadangi kiekvienas paveikslas nutapytas pagal savąjį "kanoną", turintį istoriją ir prasmę.

Būtų klaida manyti, kad bizantinio stiliaus paveikslai yra "vertingesni" ar "veiksmingesni", tiesiog prie vieno paveikslo vieniems gali būti geriau susikaupti,o prie kitokio - kitiems.
Užduoti Klausimą

Temos


...